Hotline : 0902999753

Channel Girl – Chuyên hàng mẹ và bé

Địa chỉ tổ chức triển lãm

Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel.: +84.902999753
Email: contact@channelgirl.info
Website: channelgirl.info